RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
FP110 Osnove motoričkih transformacijaPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

ECTS bodova:


6

Sadržaj kolegija:


Zakonitosti planiranja i programiranja treninga u športskim aktivnostima na zdravom organizmu te ostvarivanje transformacijskih procesa pod utjecajem ciljane motoričke strukture aktivnosti; stvaranje motoričkog stereotipa gibanja; podizanje statusa treniranosti; uvod u teoriju treninga; uvod u kineziološku metodiku; antropometrija; kontrola transformacijskih procesa. Edukacija neplivača te usavršavanje plivačkih tehnika.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Filipović, V., Horvatin, M., Rađenović, O.: Osnove motoričkih transformacija - nastavna skripta. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2001.

2. Metikoš, D., Hofman, E., Prot, F., Pintar, Ž., Oreb, G.: Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1989.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline. Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja o načinima ostvarivanja transformacijskih procesa na vlastitom organizmu pomoću različitih oblika tjelesnih aktivnosti. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: razumjeti teoriju treninga, razumjeti potrebu provedbe motoričkog testiranja, opisati, definirati i izraditi plan i program transformacijskog procesa na osnovu rezultata testiranja motoričkih sposobnosti, povezati rezultate motoričkog testiranja s izradom programa transformacijskog procesa, demonstrirati sastavnice transformacijskog procesa, kritički analizirati primjenu transformacijskog procesa kod osoba sa smanjenom mogućnosti izvedbe normalnog pokreta

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.