Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U304 Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Danijela Romić, univ. spec. admin. publ., v. pred.

Izvođač kolegija:

Danijela Romić, univ. spec. admin. publ., v. pred.

ECTS bodova:


6

Sadržaj kolegija:


OPĆI DIO: Pojam, nastanak i razvitak javnog sektora. Razgraničenje javnog sektora prema državnoj upravi i privatnom sektoru (poduzetništvu). Javni sektor i poduzetništvo. Javni sektor i državna uprava. Subjekti u javnom sektoru. Financiranje institucija u okviru javnog sektora. Javne ovlasti u javnom okviru javnog sektora: ustanove, trgovačka društva, udruge građana, fondovi, uprave (u sastavu ministarstava i samostalne). Good governance. Harmoniziranje propisa i prakse sa europskom stečevinom prava, te aktima Vijeća Europe.

 

POSEBNI DIO: djelatnosti u okviru javnog sektora. Društvene djelatnosti. Infrastrukturne djelatnosti. Komunalne djelatnosti. Državne ustanove koje se bave pružanjem odgovarajućih usluga građanima.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Mecanović, Ivan, Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora, svezak I. i II., Osijek, 1995.

 

Propisi:

- Ustav Republike Hrvatske, pročišćeni tekst i ispravak, NN NN 56/90, 135/97, 8/98 (pročišćeni tekst), 113/00, 124/00 (pročišćeni tekst), 28/01, 41/01 (pročišćeni tekst), 55/01 (ispravak pročišćenog teksta) (Us.R.Hr.-Proč.)

- Zakon o ustanovama, NN 76/93, 29/97 – ispr., 47/99 – ispr. i 35/08

- Zakon o pjedinim djelatnostima unutar javnog sektora

 

Dopunska literatura:

1. Eugen, Pusić: Upravni sistemi I i II, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1985.

2. Eugen, Pusić: Upravljanje u suvremenoj državi, Suvremena javna uprava, Zagreb, 2002.

3. Jelčić, Božidar: Aktualni problemi financiranja društvenih djelatnosti, Pravni fakultet, Zagreb, 1985.

4. Jašić, Zoran: Osnove ekonomike obrazovanja, Zagreb, 1985.

5. Jurković, Pero: Osnove ekonomike društvenih djelatnosti, Informator, Zagreb, 1987.

6. Gatarić, Đuro: djelatnosti od posebnog društvenog interesa i javna ovlaštena, Narodne novine, Zagreb, 1986.

Ciljevi kolegija:

Znanja o transformaciji države i društva. Znanja o skrbi o javnom dobru i znanja o bussinesu. Optimalizacija odabira oblika javnog sektora. Znanja i vještine za visoko stručno i etično djelovanje u institucijama javnog sektora. Veza s drugim predmetima je što se naslanja na neke (ustavno pravo, sociologija i dr.), s nekim je komplementaran (npr. upravno pravo, upravna znanost). Doprinos se sastoji u tome da se prepoznaju tijekovi oko good governance, oko stjecanja nužnih znanja i vještina za rad u institucijama javnog sektora.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.