Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U301 Financiranje javnih potreba Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Ivana Topić, mag.iur., pred.

Izvođač kolegija:

Ivana Topić, mag.iur., pred.

ECTS bodova:


5

Sadržaj kolegija:


Opći dio
Državno gospodarstvo. Javne financije. Financijsko pravo (statusno-financijske pravne norme, materijalno-financijske pravne norme, formalno-financijske pravne norme). Predmet izučavanja suvremene financijske znanosti. Zadovoljavanje javnih potreba.

 

Javni prihodi
Općenito o prihodima. Vrste državnih prihoda. Fiskalni prihodi. Pravna osnova za stjecanje prihoda. Porezi. Pojam poreza i karakteristike. Porezna terminologija-elementi oporezivanja. Porezni obveznik. Porezna osnovica. Porezna stopa. Granica poreznog opterećenja. Opravdanost ubiranja poreza. Ciljevi oporezivanja. Učinci i djelovanje poreza. Evazije poreza, prevaljivanje i dvostruko oporezivanje. Podjela poreza. Porezna načela. Porezni sustav. Sustav oporezivanja u Republici Hrvatskoj. Oporezivanje dohotka, oporezivanje dobiti. Financiranje jedinica lokalne samouprave. Nadzor i kontrola. Ostali javni prihodi. Carine – carinski sustav Republike Hrvatske. Doprinosi. Pristojbe. Parafiskalni prihodi. Nafiskalni prihodi.

 

Javni zajam
Pojam javnog zajma i karakteristike. Vrste javnih zajmova. Konverzija javnog zajma i reprogramiranje.

 

Javni rashodi
Pojam i karakteristike javnih rashoda. Vrste državnih rashoda. Načela javnih rashoda. Uzroci porasta javnih rashoda.

 

Financiranje javnih potreba
Rashodi državne uprave. Vojni rashodi. Rashodi za socijalno osiguranje. Rashodi za znanstveno-istraživački rad. Rashodi za zaštitu čovjekove okoline. Ostali rashodi. Ostali rashodi (kultura, šport, javni promet)

 

Instrumenti financiranja
Proračun. Pojam, razvoj i karakteristike. Pravna priroda proračuna. Proračunska načela. Izrada i donošenje proračuna. Rebalans proračuna. Nadzor i kontrola proračuna. Fondovi.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Srb, V-Perić, R.:Javne financije,Pravni fakultet u Osijeku i Grafika d.o.o., Osijek, 2004.

 

Dopunska literatura:

1. Jelčić, B.-Lončarić-Horvat,O.- Šimović, J.-Arbutina, H: Financijsko pravo i financijska znanost, Narodne novine d.d., Zagreb, 2002.

2. Jelčić, B.-Lončarić-Horvat,O.-Šimović, J.-Arbutina, H.- Mijatović, N.: Hrvatski fiskalni sustav, Narodne novine d.d., Zagreb,2004.

 

Zakonski tekstovi:

-  Zakon o porezu na dohodak

Ciljevi kolegija:


Polaganje ispita:


Pismeni i usmeni ispit.