Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U208 Stručna praksa I Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Ivan Belaj, mag. iur., v. pred.

Izvođač kolegija:

Ivan Belaj, mag. iur., v. pred.

ECTS bodova:


2

Sadržaj kolegija:


Zadaća stručne prakse je da studenti stečena znanja tijekom studija primjene u određenom tijelu uprave (državne, županijske, gradske ili općinske) kao i u javnim poduzećima i javnim ustanovama te steknu dodatna znanja i vještine kroz rad na konkretnim problemima u istim tijelima. Studentska praksa će studentima nadalje omogućiti i: Pripremu stručne prakse student provodi prije početka prakse prema posebnom zadatku. Pripreme se izvode u suradnji s nastavnikom, snimaju se potrebni podaci u određenom tijelu uprave, javnom poduzeću ili javnoj ustanovi, izrađuje se plan stručne prakse, izrađuje se jedan zadatak, obrađuju se zadani podatci, daje se osvrt na ostvarene rezultate.

Ciljevi kolegija:

  • - prilagodba radnom okruženju,

- povezivanje teorijskih znanja i praktičnih iskustava,
- orijentaciju ka budućem zaposlenju,
- iznalaženje/preciziranje teme za završni rad kao konačni čin uspješnog završetka školovanja na Upravnom studiju Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru,
- upoznati se sa organizacijom i funkcioniranjem tijela u kojem obavljaju stručnu praksu,
- upoznati se sa sustavom rada i poslovanja odgovarajućih organizacijskih jedinica u tijelu,
- upoznati se sa radom i poslovanjem konkretne organizacijske jedinice u kojoj će student obaviti najveći dio stručne prakse. Ta organizacijska jedinica trebala bi se baviti onim djelatnostima koje su sukladne znanjima što ih student stječe na svom smjeru studija, ili imati dovoljno dodirnih točaka sa stručnim predmetima što ih student-praktikant sluša na studiju,
- raditi na konkretnim poslovima i zadacima pod nadzorom imenovanog mentora u tijelu, napisati izvješće o obavljenoj stručnoj praksi (dnevnik stručne prakse) sa osnovnim podacima o ustrojstvu i funkcioniranju tijela uprave/javnog poduzeća/javne ustanove u kojoj su obavljali stručnu praksu, podacima o sustavu rada i poslovanju organizacijske jedinice u kojoj je obavljen najveći dio stručne prakse, razraditi na primjeru donošenje upravnog akta iz nadležnosti predmetne organizacijske jedinice i ustanoviti pravni okvir takvog postupanja. Izvješće o obavljenoj stručnoj praksi potpisuje imenovani mentor.

 

Polaganje ispita:

Pismeno izvješće o obavljenoj stručnoj praksi (dnevnik stručne prakse) i usmena obrana istog.