Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U205 Hrvatska javna uprava i Europska unija Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Željka Vajda Halak, mag. iur., v. pred.

Izvođač kolegija:

Željka Vajda Halak, mag. iur., v. pred.

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


Povijest Europske unijeTemeljna načela funkcioniranja EUTijela EU, organizacija i nadležnost Zajedničke politike EUProces prilagodbe javne uprave i pregovaranje za članstvoObveze zemlje članice EU i javna uprava

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Grupa autora: Reforma javne uprave i Europske integracije u Hrvatskoj, Vlada RH-Svjetska banka-Delegacija Europske komisije – DIFID I SIGMA/OECD, 2004.

2. Ministarstvo za europske integracije: Hrvatska I Europska unija – Zbornik predavanja održanih 1999. g. u organizaciji Ureda za europske integracije, MEI, Hrvatska, 1999.

3. Vlatko Mileta: Leksikon Europske unije, Politička kultura Zagreb, 2003.

4. Europska komisija: Agenda 2000 za jaču I širu Uniju, euripski pokret Hrvatska-Europski dom Zagreb,1998.

 

Dopunska literatura:

1. Ministarstvo vanjskih posova RH: Diplomacy for the twenty – First century: knowledge management, MVP RH Diplomatka akademija, 2000.

2. Helen Wallce & William Walce: Policy – Macking in the European Union, Oxford University Press – Oxford, 1966.

3. Institut za međunarodne odnose: NGOS and Public Administration: PE Respectives of Partenarship in the proecess of European Integration, IMO Zagreb, 2001.

Ciljevi kolegija:

Znanja: povijesni razvoj i sadašnje funkcioniranje Europske unije, postupak prilagodbe javne uprave za državu koja želi postati članica EU u predpristupnom razdoblju, te obveze države članice EU glede funkcioniranja javne uprave.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.