Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Sustav za e-učenje - MERLIN 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailStep-UpPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
163177 Kondicijska priprema u medicinskim uvjetimaPregled svih kolegija Nazad
Link za predavanja 31.3. u 8.00
Tatjana Trošt Bobić - 31.03.2021.  |   Ispis  |   PDF  |   Proslijedi  |   Komentiraj  |  

Poštovani, prema rasporedu predavanja iz predmeta Kondicijska priprema u medicinskim uvjetima počinju u srijedu 31.3.2021. u 8.00 sati. 

Predavanje će se odvijati na Teams platformi u pravom vremenu (on line real time), a link za pristup predavanju je slijedeći: 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ade3277e2aba34333bdf1ccee3dd7efa3%40thread.tacv2/1617149720098?context=%7b%22Tid%22%3a%22d7803f58-1fb3-4804-9642-090f6f2cf281%22%2c%22Oid%22%3a%22a35ca707-40aa-4841-aefb-d0af38c1d54b%22%7d

 

Ukoliko bi itko imao problema sa logiranjem molim Vas da me kontaktirate na mail tatjana.trost-bobic@kif.hr ili na telefon broj 0915454279. 

 

Srdačno, 

 

Tatjana Trošt Bobić