Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F109 Uvod u fizioterapijuPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Mateja Znika, mag. physioth., v. pred.

Izvođač kolegija:

Valentina Capjak, dipl. physioth.
Mateja Znika, mag. physioth., v. pred.

ECTS bodova:


2

Sadržaj kolegija:


Definicija fizioterapije, djelokrug rada fizioterapeuta, uloga fizioterapeuta u suvremenoj fizioterapiji, razvoj današnje fizioterapije, fizioterapijski pristupi i njihove različitosti. Razine organiziranja fizioterapije: ambulantna, bolnička, patronažna. Timska suradnja i preduvjeti za timsko djelovanje. Modeli timske suradnje. Tipovi organizacije fizioterapijskih jedinica. Značaj uvođenja i poštivanja standarda u struci. Uloga istraživanja u fizioterapiji.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Grozdek, G. Što je fizioterapija? Vodič za korisnike i fizioterapeute. Zagreb: HZF, 2000.

2. Grozdek, G., Jakuš L, Klaić I, Jurinić A. Uvod u fizioterapiju - odabrana poglavlja - skripta za studente razlikovne godine studija fizioterapija. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2001.

3. Vojvodić Schuster, S. RUZ perspektiva: Što znači biti član RUZ tima?. Zagreb: Prva Hrvatsko-Kanadska tematska konferencija - sažeci, 1998: 7-8

 

Izborna literatura:

1. Konkler, C.J. Kisner C.: Introduction to Therapeutic Exercise. In: C. Kisner, L. A. Colby, Therapeutic exercise. Philadelphia: F. A. Davis Company, 1996:3-24.

2. Myers R.S.: Historical Perspective, Assumptions, and Ethical Considerations for Physical Therapy Practice. In: Saunders Manual of Phisical Therapy Practice. Philadelphia: W.B.Saunders Company, 1995:3-17.

3. Norton B.J.: Clinical Decision Making in Physical Therapy Practice. In: Saunders Manual of Phisical Therapy Practice. Philadelphia: W.B.Saunders Company, 1995:17-37.

4, Schmoll B.J.: Behavioral and Social Science: Considerations for Current Practice. In: Saunders Manual of Phisical Therapy Practice. Philadelphia: W.B.Saunders Company, 1995:37- 62

5. Bork C.E.: Research in Physical Therapy. J.B. Lippincott Company, 1992

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline. Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti osnovne pojmove u fizioterapiji, procesu planiranja i organiziranja u fizioterapiji. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: definirati pojam fizioterapije i djelokrug rada fizioterapeuta, opisati ulogu fizioterapeuta, razumjeti i opisati problematiku i potrebu primjene fizioterapije, prepoznati i analizirati tipove organizacijskih jedinica fizioterapije, prepoznati, analizirati i usporediti modele timske suradnje, diskutirati značaj uvođenja i poštivanja standarda u struci, diskutirati o ulozi istraživanja u fizioterapiji.

Očekivani ishodi kolegija:


Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.