Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F109 Uvod u fizioterapijuPregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

Mateja Znika, mag. physioth., v. pred.

Izvođač kolegija:

Valentina Capjak, dipl. physioth.
Mateja Znika, mag. physioth., v. pred.

ECTS bodova:


2

Sadržaj kolegija:


Povijest fizioterapije u Hrvatskoj i svijetu. Definicija fizioterapije, djelokrug rada fizioterapeuta, uloga fizioterapeuta u suvremenoj fizioterapiji, razvoj današnje fizioterapije, fizioterapijski pristupi i njihove različitosti. Fizioterapija u Republici Hrvatskoj i svijetu. Razine organiziranja fizioterapije: ambulantna, bolnička, patronažna. Timska suradnja i  preduvjeti za timsko djelovanje. Modeli timske suradnje. Tipovi organizacije fizioterapijskih jedinica. Značaj uvođenja i poštivanja standarda u struci. Zakon o fizioterapijskoj djelatnosti. Uloga istraživanja u fizioterapiji. Izazovi i mogućnosti edukacije fizioterapeuta u Hrvatskoj i svijetu danas.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.HKF, Kliničke smjernice u fizioterapiji. Zagreb: 2011.
2.Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti, NN 120/08, na snazi od 25.10.2008.
3.Zakon o zdravstvenoj zaštiti, NN 100/18, na snazi od 01.01.2019.
4.Grozdek, G. Što je fizioterapija? Vodič za korisnike i fizioterapeute. Zagreb: HZF, 2000.
5.Časopis Physiotherapia Croatica (od 2008. god. do danas), izdavač Hrvatski zbor fizioterapeuta, Zagreb
Dopunska literatura:
1.O'Sullivan, Susan B., Thomas J. Schmitz, and George Fulk. Physical rehabilitation. FA Davis, 2019.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline. Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti osnovne pojmove o fizioterapiji, procesu planiranja i organiziranja u fizioterapiji.  Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
-    definirati pojam fizioterapije i djelokrug rada fizioterapeuta,
-    objasniti uloge fizioterapeuta
-    definirati osnovne sastavnice fizioterapijskog procesa,
-    objasniti potrebu primjene fizioterapije,
-    objasniti razvoj fizioterapije u nas i u svijetu u suvremenom kontekstu,
-    prepoznati tipove organizacijskih jedinica fizioterapije,
-    prepoznati, analizirati i usporediti modele timske suradnje,
-    opravdati ulogu istraživanja u fizioterapiji i njezinom značaju kroz praksu utemeljenu na dokazima, utjecati na reguliranje i poštivanje standarda u struci, te djelovati u nacionalnim i inozemnim strukovnim organizacijama

 

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.