Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U201 Osnove sociologije Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Barbara Pisker, prof. v.š.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Barbara Pisker, prof. v.š.

ECTS bodova:


5

Sadržaj kolegija:


Temelji sociološke tradicije Antička filozofija i društvo. Platon i Aristotel. Od teološkog razumijevanja k pozitivizmu. Filozofsko promišljanje društva. Socijal-utopističke vizije društva. Promocija sociologije u znanost Postanak sociologije. San Simone i Auguste Comte. Građanska i marksistička sociološka orijentacija. Sociološke teorije i teorijski pravci Biologizam. Psihologizam. Marksizam. Formalizam. Funkcionalizam. Strukturalizam. Fenomenologija. Etnometodologija. Sociologija i njezin predmet O sociologiji. Sociologija i njezin odnos s drugim znanostima. Posebne sociologije. Metodologija i metode O metodologiji. Metode prikupljanja činjenica. Posebni znanstveni metodi. Metoda znanstvenog objašnjenja. Sociološko istraživanje. Struktura društva Društvene grupe. Globalne i parcijalne društvene grupe. Teritorijalne i interesne društvene grupe. Formalne i neformalne društvene grupe. Društvene pojave. Društveno kretanje i društvene promjene Oblici društvenog kretanja. Društvena interakcija. Društvene promjene. Politika i društvo Politika i političko društvo. Političko organiziranje. Izbori. Društvene norme i pravila ponašanja Moral. Običaji i navike. Pravo i pravda. Društvo i priroda Pojam i vrste društava. Društvo i pojedinac. Čovjek i Ekologija.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. B. Žepić: Osnove sociologije, Logos, Split, 1997.
 
Dopunska literatura:
1. M. Haralambos - R. Heald, Uvod u sociologiju, Globus, 1994.
2. I. Kuvačić, Sociologija, Suvremena misao, Zagreb.
3. S. Posavac & J. Kregar, Ogledi o društvenim procesima i institucijama, Zagreb, 1994.

Ciljevi kolegija:

 

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.