Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U106 Tjelesna i zdravstvena kultura I Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Dražen Pejić, mag.cin., v. pred.

Izvođač kolegija:

Ivan Ledić, prof.
Jure Marić, mag.cin.
Davor Marković, prof.

Sadržaj kolegija:


Okvirni programski sadržaji obuhvaćaju sve oblike bazičnih kinezioloških disciplina- monostrukturalnih, polistrukturalnih acikličkih, kompleksnih i estetskih. Programski sadržaji koji se najčešće provode su: fitness, aerobika, plivanje. Športske igre- nogomet, rukomet, košarka, odbojka i stolni tenis. U navedenim športskim igrama obrađuje se i usavršava tehnika i taktika. Za studente oštećena zdravlja predviđeni su posebni kineziterapijski programi uvjetovani njihovim zdravstvenim potrebama.
Studentski  športski klub omogućuje studentima da zadovolje svoje potrebe za športskim natjecanjima i time postignu osobnu afirmaciju kao i afirmaciju svoga veleučilišta.  Odabir  sadržaja u određenoj akademskoj godini ovisit će o raspoloživim materijalnim uvjetima i preferenciji studenata prema tako odabranim sadržajima.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Anderson, B.; Burke, E.; Perl.B.(1997.): Fitness za sve, Zagreb, Copal.
2. Milanović, D. i sur.(1993.): Priručnik za sportske trenere, FFK, Zagreb.

 

Izborna literatura:
1. Anderson, B.(2001.): Streching, Gopal, Zagreb.
2. Milanović, D. i sur. (1996): Fitness, FFK- Zagreb.
3. Tićak, K.(1997): Oblikovanje tijela za žene, Astroida, Zagreb.
4. Vukić, Ž.; Vukić,Ž.;  Jančić, S. (1999): Priručnik za samostalno ciljano vježbanje studenata,  Ekonomski fakultet,  Osijek

Ciljevi kolegija:

Adekvatnim kineziološkim operatorima studenti zadovoljavaju svoje biopsihosocijalne potrebe za kretanjem čime se uvećavaju  njihovi adaptivni i stvaralački potencijali, tranformiraju antropološke karakteristike osobito motoričke, morfološke i funkcionalne.
Posebni je cilj omogućiti studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja kojim se oni osposobljavaju za samostalno programiranje i provođenje procesa tjelesnog vježbanja.

Polaganje ispita:

Kolegij nema ispita.