Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U105 Njemački jezik IPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Dubravka Papa, v.pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Dubravka Papa, v.pred.

ECTS bodova:


3

Sadržaj kolegija:


Sadržaj predmeta obuhvaća obradu tekstova iz područja prava (poglavito iz ustavnog, upravnog, građanskog, radnog i trgovačkog prava) s ciljem usvajanja osnovne pravne terminologije iz tih područja, te obradu i uvježbavanje gramatičkih struktura zastupljenih u tim tekstovima, koji se smatraju funkcionalno najkorisnijim za jezik pravne struke (red riječi u rečenici, mjesto glagola u izjavnim i upitnim rečenicama, infinitivne konstrukcije, participijalne konstrukcije, neuvedene pogodbene rečenice).

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Sokol-Šarčević-Topolnik: Deutsch für Juristen/ Njemački za pravnike 1, Narodne novine, Zagreb, 2002.
2. Dreyer-Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für deutsch, Ismaning, 1996.
3. Jakić-Hurm: Deutsch-kroatisches Wörterbuch, Zagreb, 1991.

 

Dopunska literatura:
1. Verfassung der Republik Kroatien, Zagreb, 2002.
2. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Bonn, 1993.
3. Creifeld – Kaufmann - Weber: Creifelds Rechtswörterbuch, Beck, München, 1997.

Ciljevi kolegija:

Opća znanja koja se ostvaruju ovim kolegijem obuhvaćaju:
- osposobljavanje studenata za samostalan rad na stručnim tekstovima na njemačkom jeziku, što podrazumijeva poznavanje strukture znanstvenoga teksta, pristup razumijevanju teksta (iznalaženje osnovnih informacija, ključnih riječi, postavke i zaključka teksta);
- prepoznavanje i razumijevanje gramatičkih struktura tipičnih za jezik pravne struke u pisanom tekstu;
- razumijevanje naučene pravne terminologije i gramatičkih struktura slušanjem predavanja izvornog govornika vezano za jednu od pravnih tema iz udžbenika;
- sposobnost samostalnog služenja dvojezičnim njemačko-hrvatskim rječnikom.

 

Posebna znanja uključuju:
- poznavanje stručne pravne terminologije iz područja ustavnog, upravnog, građanskog i radnog prava, kao i teorijsko-pravnu terminologiju vezanu za povijest, podjele i vrste prava;  
- posebna gramatička znanja potrebna za razumijevanje, kao i pismenu i govornu uporabu jezika pravne struke;
- poznavanje pravila tvorbe i uporabe pasiva, infinitivnih konstrukcija, participa kao atributa te tvorbe riječi najučestalijih u jeziku prava.
- Posebna znanja koja će predmet razvijati vezana su i za govornu komunikaciju na njemačkom jeziku, a govorne vježbe bit će, s jedne strane, tematski vezane za tekstove u udžbeniku, a s druge strane bit će proširivane sadržajima koji se dotiču teme, ali imaju i životno praktične vrijednosti, kao,  primjerice, situacijske dijaloške vježbe vezane za poslovno putovanje, stručni skup pravnika ili vijećanje sudaca (u njemačkom pravu) prije donošenja presude.

 

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.