Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U103 Politička ekonomija Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Željka Borzan, v.pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Željka Borzan, v.pred.

ECTS bodova:


5

Sadržaj kolegija:


- Ekonomijski proces i ekonomijska znanost
- Pristup društvenom materijalnom životu
- Predmet znanstvenog proučavanja
- Jezik ekonomijske znanosti

- Ekonomijska politika i ideologija
- Ekonomija, pravo i ekologija
- Istraživanje i izlaganje problema
- Kritičko propitivanje stvarnosti
- Rast i razvoj ekonomije
- Znanstveno predviđanje sutrašnjice
- Uvjeti i okviri predviđanja
- Dvojaki karakter predviđanja
- Vlasništvo i posjed dobara
- Problemi gospodarstvenog organiziranja
- Ekonomijska djelatnost društva
- Troškovi i učinci poslovanja
- Istraživanje ekonomijskih procesa
- Materijalizam i materijalistički determinizam
- Društveno ekonomijska formacija
- Klasna i besklasna zajednica
- Kolektivistički način proizvodnje
- Čovječanstvo na povijesnom raskrižju
- Mjerenje rezulata privređivanja
- Reprodukcija kapitala i reprodukcija društvenih odnosa
- Raspodjela
- Razmjena
- Potrošnja

Popis literature:

Obvezna litaratura:

1. Adolf Dragičević i Stjenko Vranjican: Politička ekonomija I. i II., Zagreb, 1998.

2. Stjenko Vranjican, Politička ekonomija, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura:

1. Lunaček, V.: Povijest ekonomskih doktrina, Zagreb, 1996. 2. Bosanac, N.: Slavonski pogled unaprijed, 2003.

Ciljevi kolegija:

Opća i posebna znanja koja se stječu na Političkoj ekonomiji i njezina veza s drugim predmetima studija te doprinos za daljnje pravno obrazovanje. Ovdje se ne gubi iz vida da je oblikovanje izobrazbe studenata  (i) kroz Političku ekonomiju, koja sadržajno definira položaj i ulogu temeljne ekonomijsko-teorijske vrijednosti, nezamjenjivo u obrazovanju pravnika.

 

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.