Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U102 Povijest uprave Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

prof.dr.sc. Josip Vrbošić

Izvođač kolegija:

prof.dr.sc. Josip Vrbošić

ECTS bodova:


5

Sadržaj kolegija:


U okviru predmeta Povijest uprave studenti stječu znanja o nastanku i razvitku pojedinih pravnih i upravnih sustava i institucija kroz povijest. Također je predviđeno da studenti steknu znanja o razvitku pojedinih državnih i upravnih sustava kroz razne oblike društvenih uređenja. Proučavajući navedeno na primjerima država koje su ostavile značajnog traga u svjetskoj povijesti i primjenjujući komparativnu metodu studenti također stječu temeljna znanja o pravnim sustavima, oblicima državne i upravne organizacije, ustroju pojedinih država, te o pojedinim pravnim istitutima u njihovim prvim pojavnim oblicima, te njihov razvojni tijek sve od drugog tisućljeća prije Krista pa do dvadesetog stoljeća.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Šefko Kurtović: Opća povijest prava i države, Zagreb, 1994. g., i druga izdanja

2. Ante Romac, Rimsko pravo, Zagreb, 1988., i druga izdanja, str. 10 – 70

 

Dopunska literatura:

1. Šefko Kurtović: Hrestomatija Opće povijesti prava i države, Zagreb, 2000.

Ciljevi kolegija:

U okviru predmeta Povijest uprave studenti stječu znanja o postanku i razvitku pojedinih pravnih i upravnih sustava, pravnih instituta, oblika državne i upravne organizacije kroz povijest sve od drugog tisućljeća prije Krista pa do dvadesetog stoljeća. Također kompariranjem pojedinih sustava i pojedinih oglednih i karakterističnih država studenti stječu uvid u prednosti i nedostatke pojedinih od njih, te pokušavaju spoznati uzroke tomu. Predmet Povijest uprave usko je povezan s predmetom Povijest hrvatskog prava i države, te s predmetom Rimsko pravo, a izvjesnih dodirnih točaka ima i s predmetom Teorija prava i države. Značenje predmeta Povijest uprave za dalje obrazovanje pravnika je prije svega u tome što studenti stječu temeljna znanja o pojavi pojedinih oblika državnog i pravnog ustrojstva, te pojedinih pravnih instituta, a koja kasnije podrobnije proučavaju u okviru drugih predmeta tijekom svoga studija.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.