Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Sustav za e-učenje - MERLIN 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailStep-UpPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
163182 BalneoklimatologijaPregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

Mateja Znika, mag. physioth., v. pred.

Izvođač kolegija:

Vanja Matković, dipl. physioth.
Mateja Znika, mag. physioth., v. pred.

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


Značaj balneoklimatologije kao struke i znanosti. Prirodnine - podjela. Lječilišno mjesto. Lječilišni uvjeti primjene prirodnih ljekovitih činitelja. Klimatoterapija. Balneoterapija. Razvrstavanje mineralnih voda. Razvrstavanje peloida. Karakteristike limana. Učinci ljekovitih topličkih činitelja. Terapijski učinci hidroterapije. Utjecaj primjene hipertermije na ljudski organizam. Indikacije i kontraindikacije za balneoterapiju. Zdravstveni i lječilišni turizam.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Ivanišević, G. Prirodni ljekoviti činitelji u Hrvatskoj. Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Zagreb. 2000.
2.Ivanišević, G. Prirodni ljekoviti činitelji u medicini. U: Ćurković B i sur., ur. Fizikalna i rehabilitacijska medicina. Medicinska naklada. Zagreb, 2004:159-170.
3.Ivanišević, G. Pojmovnik hrvatskog balneološkog nazivlja. Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Zagreb. 2006.
4.Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama, 2015.
5.Ministarstvo turizma. Nacionalni program  Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma, 2014.


Dopunska literatura:
1.Rendulić Slivar, S., Kraml, O. Balneologija u zemljama Mediteranskog foruma fizikalne i rehabilitacijske medicine. U: Ivanišević, G, ur. Zdravstveni turizam – zdravlje, voda i kultura. Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Grad Klanjec, Zagreb. 2011; 79-85.
2.Rendulić Slivar, S., Kraml, O. Važnost hidroterapije u očuvanju kvalitete života osoba starije životne dobi. U: Andrijašević, M, Jurakić, D, ur. Sportska rekreacija u funkciji unapređenja zdravlja. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Osijek, 2011; 280-285.
3.Ivanišević, G. Lječilišna medicina, hidroterapija, aromaterapija. Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Zagreb. 2008.
4.Ivanišević, G. Prirodna lječilišta – hrvatski brend. Akademija medicinskih  znanosti Hrvatske, Zagreb. 2009.
5.Ivanišević, G, Zdravstveno-lječilišne destinacije u Hrvatskoj. Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Zagreb. 2011.
6.Ivanišević, G. 300 godina balneoloških analiza u Hrvatskoj. Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Zagreb. 2009.
7.Jovanović, T., Janjić, M., Popović, G., Conić, S. Balneoklimatologija.

 

Ciljevi kolegija:

Nastavni program predmeta omogućuje studentima stjecanje osnovnih znanja i pojmova iz balneoklimatologije. Usvojena znanja omogućavaju  shvaćanje utjecaja prirodnih ljekovitih činitelja i klime na zdravlje pojedinca. Posebni zadaci podrazumijevaju primjenu tradicionalnih metoda liječenja u pripremi i oporavku nakon sportsko-rekreacijskih aktivnosti. Stečena znanja omogućavaju izradu balneološkog programa prema ciljanoj skupini klijenata.

Polaganje ispita:

Konačna se ocjena oblikuje prema modelu težinskih ocjena tako da svaki od tri navedena elementa praćenja i provjeravanja ima određeni udio u konačnoj ocjeni. Svaki od navedenih elemenata praćenja i provjeravanja se ocjenjuje zasebnom ocjenom koja sukladno gore navedenim postocima zauzima ukupni udio u konačnoj ocjeni. Za svaki od navedenih elemenata ocjenjivanja vodi se zasebna evidencija koja je u svakome trenutku dostupna studentima.

Student/ica je iz prvog elementa (pohađanje nastave) dobio/la ocjenu dobar (3), iz drugog elementa (izrada seminarskog rada) vrlo  dobar (4) i iz trećeg elementa (pisani i usmeni ispit) izvrstan (5). Primjer izračuna: 3 x 0.20 + 4 x 0.30 + 5 x 0.50 =4.3 (4)