Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T606 Stručna praksa VPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

mr.sc. Darija Ivanković, v.pred.

Izvođač kolegija:

mr.sc. Darija Ivanković, v.pred.

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


U ovome petom ciklusu stručne prakse studenti se trebaju upoznati s mogućnostima razvoja i izrade strategije gospodarskoga subjekta u kojem su obavili barem dva prethodna ciklusa. Razvoj se može odnositi na uvođenje određenih menadžmentskih koncepcija, na implementaciju novoga informacijskoga sustava, na marketinšku strategiju i sl.. Ovaj ciklus stručne prakse je kruna ukupnog rada studenta u praksi i svladavanja teorijskoga dijela gradiva. Ovaj ciklus stručne prakse treba poslužiti za pripremu koncepta završnoga rada studenta. U ovom, petom ciklusu prakse student se treba upoznati s razmišljanjima i stremljenjima menadžmenta tvrtke u kojoj se obavljala stručna praksa. Osim toga, student se treba upoznati s određenim studijama, elaboratima, analizama, planovima i sl. tvrtke u kojoj obavlja stručnu praksu.. Kao i kod prethodnih ciklusa stručne prakse, student je dužan ispuniti posebni obrazac dnevnika, u kojem treba dati podatke temeljne o dotičnoj organizaciji (poduzeću i/ili grupi), te vrlo kratko komentirati njezina stremljenja i nove razvojne mogućnosti (ukupno ili u pojedinim segmentima).

Popis literature:

Obvezna literatura:
Student se treba upoznati s različitim internim materijalima i studijama kao i s materijalima koje gospodarski subjekt dobiva od udruga čiji je član ili s drugim inicijativama vezanim uz njegov razvoj. Izborna literatura Izbornu literaturu bira student uz pomoć zaduženog mentora iz gospodarskoga subjekta, gdje se obavlja praksa (specijalizirani stručni časopisi, stručne knjige, materijali sa savjetovanja, web-siteovi, zakonski propisi, elaborati, studije i sl.).

Ciljevi kolegija:

Ciljevi kolegija vezani su uz upoznavanje studenta s potrebom razvijanja poslovnih planova i strategija i s dinamičnošću okružja u kojem djeluje poslovni subjekt.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.