Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T603 Logistika u trgoviniPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Mirjana Nedović , prof. v.š.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Mirjana Nedović , prof. v.š.

ECTS bodova:


5

Sadržaj kolegija:


1. Trgovina – element u vrijednosnom lancu. Razvoj suvremene trgovine s obzirom na njezine funkcije, organizacijske oblike, oblike e-commercea, tendencije internacionalizacije i globalizacije i strategije trgovine u vrijednosnom lancu. 2. Međuovisnost marketinga i logistike. Logistika kao marketing – funkcija trgovine. Logistički menadžment i njegova orijentacija na kupce. Razina usluga kao kriterij učinkovitosti. Logistika kao čimbenik u marketing miksu. Značenje raspoloživosti proizvoda. 3. Strategijske mogućnosti trgovinske logistike. Inverzni marketing i trgovinski marketing. Strategija logistike distribucije. Strategija logistike nabave. Vertikalna partnerstva u vrijednosnom lancu. 4. Logistički kontroling u trgovini. Račun troškova procesa. Sustavi gospodarenja zalihama i mikro merchandising. Logistički kontroling i ECR. 5. Skladišni sustavi u trgovini. Skladišni sustavi i komisioniranje. Informacijski sustavi za potporu gospodarenja zalihama. Upravljanjem skladištem. Optimiranje razina skladišta. Optimiranje broja skladišta i lokacija. Optimiranje transportnih troškova. 6. Upravljanje opskrbnim lancem u trgovini 7. Međunarodna logistika i globalna konkurentnost. 8. Trgovina na Internetu. Strukture ponude i potražnje. Kataloški menadžment. Procesiranje narudžbe u B2C području. Logistika dostave robe.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Jasna Prester,: Upravljanje lancima dobave, Sinergija – nakladništvo d.o.o., Zagreb, 2012.
Izborna literatura:
1.Chopra S., Meindel P., Supply Chain Management, Pearson Educational,  USA, 2016.

Ciljevi kolegija:

Upoznavanje s logističkim tokovima unutar trgovinskih poduzeća: informacijskim, procesiranja narudžbi, tokovima roba, postupcima planiranja, funkcioniranjem i značenjem sustava upravljanja zalihama, kao i stjecanje prvih spoznaja na temelju praktičkih primjera provođenja sustava upravljanja zalihama.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.