Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T602 Marketing u trgoviniPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Mirjana Nedović , v.pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Mirjana Nedović , v.pred.

ECTS bodova:


5

Sadržaj kolegija:


1. Temeljne odrednice marketinga u trgovini. Pojam, značenje i funkcije trgovine. Marketinške funkcije trgovine i marketing trgovine kao gospodarske djelatnosti. Razlike između marketinga proizvodnog i marketinga trgovinskog gospodarskog subjekta. Suradnja proizvodnog i trgovinskog gospodarskog subjekta u području marketinga. 2. Proces upravljanja marketingom trgovinskog poduzeća i marketinška istraživanja u trgovini. 3. Marketinška koncepcija u trgovini. Strategijsko planiranje ciljeva. Planiranje strategija (temeljnih, pozicioniranja, strategija pojedinih marketinških instrumenata: lokacije, asortimana roba, cijena, profila, usluga, veličine i unutarnjeg ambijenta prodajnog objekta). Planiranje marketing – miksa i njegovih instrumentalnih varijabli: lokacije, asortimana, cijena, promocije, metoda prodaje i dr, 4. Oblici trgovinskih gospodarskih subjekata i trgovinskih poslovnih jedinica. Kroz vježbe studenti će izučavati slučajeve iz prakse.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Segetlija, Z.: Trgovinsko poslovanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2006.
2. Segetlija, Z.; Lamza-Maronić, Maja: Strategija maloprodaje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 1999.
Izborna literatura:
1. Segetlija, Z.: Maloprodaja u Republici Hrvatskoj, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 1999.
2. Segetlija, Z.: Distribucija, Ekonomski fakultetu Osijeku, Osijek, 2006.
3. Haller, Sabine: Handels – Marketing, II. Aufl., Kiehl, 2001.
4. Schröder, H., Handelsmarketing, Moderne Industrie, 2002.
5. Sullivan, M.; Adcock, D.: Retail – Marketing, Thomson Learning, 2002.

Ciljevi kolegija:

Upoznavanje s posebnostima marketinga u trgovini i trgovinskog marketinga i razumijevanje procesa marketinga trgovinskog gospodarskog subjekta. Stjecanje temeljnih znanja o vođenju i izvršavanju marketinga u trgovini.

Polaganje ispita:

Kolokvij i usmeni ispit.