Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T509 Stručna praksa IVPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

mr.sc. Darija Ivanković, v.pred.

Izvođač kolegija:

mr.sc. Darija Ivanković, v.pred.

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


U ovome četvrtom ciklusu stručne prakse studenti rade na poslovima i na svladavanju poslova u sklopu pojedine poslovne funkcije, ali vezano uz odnose s kupcima, odnosno s dobavljačima (nabava, prodaja, marketing, financije, informacijska povezanost, SCM, CRM). Tako student proširuje svoja teorijska znanja i upoznaje praktične vještine vezane uz odnos između gospodarskoga subjekta i njegove poslovne okoline i njegovoga vrijednosnog lanca. U ovom, četvrtom ciklusu prakse studente će eminenti stručnjaci iz gospodarstva putem predavanja, stimulacije poslovnih procesa i praktičnih vježbi, upoznati s odnosima na tržištu i s organima šire i uže društvene zajednice, te s različitim izvangospodarskim organizacijama i udrugama. Završetkom četvrtog ciklusa stručne prakse student je već upoznao mjesto gospodarskoga subjekta na tržištu i u društvu (njegovu mikrookolinu i makrookolinu). Kao i kod prethodnih ciklusa stručne prakse, studenti su dužni pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u praktičnoj nastavi i izrađivati zadaće koje voditelj prakse ocjenjuje.

Popis literature:

Obvezna literatura:
Studenti će se koristiti literaturom koja je povezana s temama predavanja i poslovnih slučajeva eminentnih gospodarstvenika. Izborna literatura Izbornu literaturu bira student: specijalizirani stručni časopisi (Lider, BIZDirekt, Poslovni savjetnik), stručne knjige, web- siteovi i sl.

Ciljevi kolegija:

Ciljevi kolegija vezani su uz upoznavanje studenta s djelovanjem gospodarskog subjekta u njegovom okružju i potrebom njegovanja dobrih poslovnih odnosa s kupcima i s dobavljačima, ali i dobrih javnih odnosa (odnosi s javnošću). Ovo upoznavanje služi kao temelj za kasnija promišljanja razvijanja odnosa suradnje s kupcima, odnosno s dobavljačima i daljnjeg udruživanja.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.