Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T505 Ponašanje potrošačaPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Marina Guzovski, pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Marina Guzovski, pred.

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


1. Uvod u ponašanje potrošača i marketing strategiju . Uvod u ponašanje potrošača i marketing-strategiju. Što je ponašanje potrošača? Sedam ključnih teza ponašanja potrošača. Donošenje odluke o kupnji. Značaj ponašanja potrošača za marketing-strategiju. 2. Društveni čimbenici i ponašanje potrošača. Utjecaji kulture na ponašanje potrošača. Utjecaj potkultura i društvenih staleža na ponašanje potrošača. Utjecaji referentnih skupina i obitelji na ponašanje potrošača. 3. Psihološki čimbenici i ponašanje potrošača. Motivi, osobnost, emocija i koncept o sebi. Stavovi i namjera ponašanja. Stil života i ponašanje potrošača. Znanje o proizvodu i uključenost. 4. Procesi i ponašanje potrošača. Analiziranje ponašanja potrošača. Uvjetovanje i oblici učenja. Proces prerade informacija. Utjecaji na ponašanje. 5. Analiza ponašanja potrošača o marketing – strategija. Segmentiranje tržišta i pozicioniranje proizvoda. Ponašanje potrošača i strategija proizvoda. Ponašanje potrošača i strategija promocije. Ponašanje potrošača i strategija cijene. Ponašanje potrošača i strategija distribucije. 6. Ostali aspekti ponašanja potrošača. Zaštita potrošača - Konzumerizam. Etika i ponašanje potrošača.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Kesić, T., Ponašanje potrošača, ADECO, Zagreb, 1999.
2. Schiffman ,L.G; Kanuk, L. L; Ponašanje potrošača, Mate d.o.o.Zagreb, Zagreb, 2004. I
zborna literatura:
1. Kotler, P; Keller, K. L; Upravljanje marketingom, Mate d.o.o.Zagreb, Zagreb, 2008.
2. Hawkins, I. D., R. J. Best, A. K. Coney: Consumer Behavior- Implications for Marketing Strategy, Irwin, Chicago, 2000.

Ciljevi kolegija:

Upoznavanje s teorijama i empirijskim modelima ponašanja potrošača, te marketinškim aspektima i aktivnostima utemeljenim na spoznajama o ponašanjima potrošača.

Polaganje ispita:

Kolokvij, pismeni i usmeni ispit.