Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T503 Transportno pravo i špedicijaPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Sanja Gongeta, v. pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Sanja Gongeta, v. pred.

ECTS bodova:


5

Sadržaj kolegija:


1. Uvod u transportno pravo. Opće napomene o transportnom pravu. Pravna regulacija pojedinih vrsta transporta. 2. Suvremeni razvoj transportnih sredstava i način sklapanja ugovora o prijevozu. 3. Teorijski i praktički aspekti poslova vezanih uz transport robe. 4. Pravna regulacija transporta u Republici Hrvatskoj i u pojedinim europskim zemljama. Međunarodno transportno pravo. Seminarska nastava se na izlaganje primjera iz prakse od strane studenata. Na temelju teorijskih i praktičnih spoznaja student je dužan izraditi pisani seminarski rad na zadanu temu, kao uvjet za pristupanje ispitu.

Popis literature:

Obvezna literatura:  

Radionov, N. i dr. Europsko prometno pravo, 2011.

Pavić, Drago: Pomorsko imovinsko pravo, Književni krug, Split, 2006. (str. 434.-534.)

 

Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11 (čl. 234, 921.-989.)

Zakon o osiguranju, Narodne novine 151/05, 87/08, 82/09 i 54/13

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu, Narodne novine 151/05, 36/09, 75/09 i 76/13

Pomorski zakonik, Narodne novine 181/2004, 76/07, 146/08, 61/11 i 56/13 (čl. 684.- 747., 981.-982.)

 

Ciljevi kolegija:

Cilj je predmeta pružanje sustavnih znanja o pravnim odnosima u transportu, o odgovornosti prijevoznika u pravnom režimu za pojedine vrste prijevoza, s posebnim naglaskom na mjesto i ulogu špedicije u transportu roba.

Polaganje ispita:

Kolokvij, pismeni i usmeni ispit.