Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T501 Menadžment u trgovini Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Mirjana Nedović , v.pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Mirjana Nedović , v.pred.

ECTS bodova:


6

Sadržaj kolegija:


1. Uvodno o trgovinskom menadžmentu. Strukturne promjene i strategijsko upravljanje u trgovini. Struktura suvremene trgovine: tržište i trgovinski poslovni subjekti i trgovinske poslovne jedinice. Teorije i koncepcije promjena trgovinskih oblika. Trgovinski menadžment, strategije u sklopu trgovinskog menadžmenta i njihov razvoj. 2. Strategije trgovinskih poslovnih subjekata. Marketing strategija. Financijska strategija. Integrirane strategije. Modeli profitabilnosti. Menadžment proizvodnosti. Menadžment profitabilnosti. Menadžment konkurentnosti. 3. Strategija organizacijskih promjena. Strategija i struktura. Izgradnja organizacijske strukture. Organizacija i kadrovi. 4. Etička i pravna ograničenja slobode trgovinskog poduzetništva 5. Budućnost trgovinskog menadžmenta. Seminarska nastava: Seminarska se nastava odnosi na izučavanje slučajeva iz prakse (case study). Na temelju teorijskih i praktičkih znanja student je dužan izraditi pisani seminarski rad koji se odnosi na problematiku osmišljavanja i menadžmenta (npr. strategije, organizacije i sl.) za odabrani gospodarski subjekt ili kooperacijsku tvorevinu.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Segetlija, Z.: Trgovinsko poslovanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2006.
2. Segetlija, Z.; Lamza-Maronić, Maja: Strategija maloprodaje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 1999. Izborna literatura:
1. Lerchenmüller, M.: Handelsbetriebslehre, Verlag Kiehl , 2003.
2. Liebmann, H. P.; Zentes, J.: Handelsmanagement, Verlag Vahlen, 2001.
3. Sternquist, Brenda: International Retailing, Fairchild Books, 1998.
4. Berman, B.; Dessler, G. R.: Retail Management: A Strategic Approach Prentice Hall, 2003.

Ciljevi kolegija:

Upoznavanje s poslovnom koncepcijom menadžmenta u trgovinskoj djelatnosti, te stjecanje temeljnih znanja o menadžmentu u gospodarskim subjektima iz trgovinske djelatnosti.

Polaganje ispita:

Kolokvij i usmeni ispit.