Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F106 Osnove zdravstvene njegePregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Agneza Aleksijević, v. pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Agneza Aleksijević, v. pred.

ECTS bodova:


2

Sadržaj kolegija:


Osnove zdravstvene njege i proces zdravstvene njege – organizacija i principi rada, asepsa, vitalni znaci i njihovo praćenje - opći i specijalni monitoring, primjena terapije /per os, i.m./, nekirurške metode zaustavljanja krvarenja, kardiopulmonalnocerebralna reanimacija.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Čukljek, S.: Uvod u zdravstvenu njegu - nastavni tekstovi. Visoka zdravstvena škola u Zagrebu, 2002.

2. Zbornik radova „ Hitna stanja – predhospitalni postupak“ ( urednik: Sonja Kalauz ), Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 1998.

 

Izborna literatura:

1.Vnuk, V.: Urgentna medicina - predhospitalni postupak. Zagreb: Alfa, 1992.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja i vještine potrebne za rad i timsku suradnju u zdravstvenim ustanovama. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: opisati organizaciju i principe rada u sestrinstvu, pratiti vitalne znakove kod bolesnika i prepoznati poremećaje vitalnih znakova, primijeniti postupke asepse u svakodnevnom radu, primijeniti medikamentoznu terapiju, sudjelovati u timskom radu.

Očekivani ishodi kolegija:


Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.