RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F106 Osnove zdravstvene njegePregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

doc.dr.sc. Agneza Aleksijević, v.pred.

Izvođač kolegija:

doc.dr.sc. Agneza Aleksijević, v.pred.

ECTS bodova:


2

Sadržaj kolegija:


- Osnove zdravstvene njege i proces zdravstvene njege – organizacija i principi rada

- Povijest medicine i sestrinstva

- Prijam, premještanje i otpust bolesnika

- Osnovne ljudske potrebe

- Opći postupci sprječavanja infekcija

- Vitalni znakovi

- Tjelesne izlučine

- Primjena lijekova

- Sestrinska skrb za održanje integriteta kože

- Sestrinska skrb za pacijenta s kognitivno perceptivnim teškoćama

- Sestrinska skrb za starije osobe

- Sestrinska skrb za umiruće bolesnike

- Sestrinska dokumentacija

- Vodič za sestrinsku anamnezu

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Čukljek, S.: Uvod u zdravstvenu njegu - nastavni tekstovi. Visoka zdravstvena škola u Zagrebu, 2002.
2.Kiseljak, V. Anestezija i reanimacija. Medicinska naklada, Zagreb,1996.
Dopunska literatura:
1.Mojsović, Z. i sur. Sestrinstvo u zajednici. Zdravstveno veleučilište. Zagreb, 2005.
2.Šepec, S. i sur. Standardizirani postupci u zdravstvenoj njezi. HKMS, 2010.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja i vještine potrebne za rad i timsku suradnju u zdravstvenim ustanovama. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: opisati organizaciju i principe rada u sestrinstvu; pratiti vitalne znakove, tjelesne izlučine  kod bolesnika; primijeniti postupke sprječavanja infekcija u svakodnevnom radu; razlikovati oblike, doze, pohranu i putove primjene lijeka; sudjelovati u timskom radu te prepoznati i primijeniti skrb za bolesnike prema dijagnozama; prepoznati značaj dokumentiranja provedenih postupaka  te snalaziti se s medicinskom dokumentacijom; teorijski pristup reanimacija.

 

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.