RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
Studij Preventivne Fizioterapije
 • Aktualni raspored Rasporedi nastave i ispita..
  X
  Rasporedi nastave i ispita
  Nadolazeći tjedan redoviti / izvanredni
  Nebojša Nešić
  163161 Vježbanje i zdravlje 2 1 2
  Iva Šklempe Kokić
  163162 Sportska i rekreacijska medicina 2 2 2
  Vesna Brumnić
  163163 Metode fizioterapije u sportu i rekreaciji I 2 2 2
  Gordana Bujišić
  163164 Psihodinamika sporta i vježbanja 2 0 4
  Igor Lekšan
  163165 Funkcionalna anatomija i biomehanika sportskih ozljeda 2 2 2
  Ines Drenjančević
  163168 Fiziologija sporta i vježbanja 2 1 2
  Borislav Marušić
  163172 Engleski jezik u fizioterapiji 1 2 3
  Agneza Aleksijević
  163181 Prehrana u sportu, rekreaciji i wellness-u (izborni) 2 2 2
  Mateja Znika
  163182 Balneoklimatologija (izborni) 2 1 2
 • Aktualni raspored Rasporedi nastave i ispita..
  X
  Rasporedi nastave i ispita
  14.tjedan_1god_spec | PDF | 28.05.2020.
  15.tjedan_1god_spec | PDF | 04.06.2020.
  Nadolazeći tjedan redoviti / izvanredni
  Nebojša Nešić
  163173 Antropomotorika (izborni) 2 2 1
  Vesna Šeper
  163175 Metode fizioterapije u sportu i rekreaciji II 2 4 4
  Vesna Brumnić
  163176 Klinička praksa I 0 6 0
  Tatjana Trošt Bobić
  163177 Kondicijska priprema u medicinskim uvjetima 2 4 2
  Iva Šklempe Kokić
  163178 Terapijske vježbe u oporavku ozljeda lokomotornog sustava 2 4 4
  Mateja Znika
  163179 Wellness programi 2 2 2
  Dragan Mirkov
  163180 Dijagnostika u sportskoj fizioterapiji i rehabilitaciji 1 3 2
  Agneza Aleksijević
  163181 Prehrana u sportu, rekreaciji i wellness-u (izborni) 2 2 2
  Darija Ivanković
  163182 Management wellnessa i rekreacijskog centra (izborni) 2 2 2
 • Aktualni raspored Rasporedi nastave i ispita..
  X
  Rasporedi nastave i ispita
  Nadolazeći tjedan redoviti / izvanredni
  Erna Davidović Cvetko
  177222 Metodologija istraživanja u fizioterapiji 3 3 4
  Senka Samardžić
  177223 Higijena i zdravstvena ekologija sportskih objekata 1 1 2
  Slavica Janković
  177224 Klinička praksa II 0 10 0
  Slavica Janković
  177225 Urgentna medicina u sportu i rekreaciji 3 3 4
  Stjepan Jelica
  177226 Protetika i ortotika u sportskoj fizioterapiji 2 1 2
  Vjera Ninčević
  177227 Zlouporaba lijekova u sportu 2 1 2
  Slavica Janković
  177233 Razvoj i promidžba zdravstvenih programa (izborni) 2 1 2
  Miljenko Šmit
  177234 Informacijski sustavi u zdravstvu (izborni) 2 1 2
 • Aktualni raspored Rasporedi nastave i ispita..
  X
  Rasporedi nastave i ispita
  14.tjedan_2god_spec | PDF | 28.05.2020.
  15.tjedan_2god_spec | PDF | 04.06.2020.
  Nadolazeći tjedan redoviti / izvanredni
  Nada Čajkovac
  177334 Klinička praksa III 0 10 0
  Iva Šklempe Kokić
  177335 Odabrane teme iz sportske medicine i fizioterapije 4 0 6
  Stjepan Jelica
  177337 Alternativne metode u sportu, wellnessu i rekreaciji 2 4 4
  177338 Izrada i obrana završnog rada 0 450 0
  Ivan Belaj
  180229 Zakonodavstvo u sportu i zdravstvu 4 0 2