RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
Studij Fizioterapije
 • Aktualni raspored Rasporedi nastave i ispita..
  X
  Rasporedi nastave i ispita
  Nadolazeći tjedan redoviti / izvanredni
  Igor Lekšan
  F101 Anatomija s histologijom 2 2 0
  Igor Lekšan
  F102 Biomehanika 2 1 0
  Dario Faj
  F103 Fizika 2 0 0
  Ines Drenjančević
  F104 Fiziologija s patofiziologijom 2 1 0
  Karlo Kožul
  F105 Higijena i socijalna medicina 1 0 1
  Agneza Aleksijević
  F106 Osnove zdravstvene njege 1 1 0
  Gordana Bujišić
  F107 Psihički razvoj čovjeka 2 0 1
  Nebojša Nešić
  F108 Klinička kineziologija 2 1 1
  Mateja Znika
  F109 Uvod u fizioterapiju 1 0 1
  Dražen Pejić
  F110 Osnove motoričkih transformacija 1 2 0
  Karmen Knežević
  F111 Engleski jezik 0 2 0
  Borislav Marušić
  F112 Njemački jezik 0 2 0
 • Aktualni raspored Rasporedi nastave i ispita..
  X
  Rasporedi nastave i ispita
  Nadolazeći tjedan redoviti / izvanredni
  Igor Lekšan
  F201 Anatomija s histologijom 2 2 0
  Dario Faj
  F202 Fizika 1 1 0
  Ines Drenjančević
  F203 Fiziologija s patofiziologijom 1 1 0
  Slavica Janković
  F204 Fizioterapijska procjena 2 3 1
  Nebojša Nešić
  F205 Klinička kineziologija 1 1 1
  Gordana Bujišić
  F206 Zdravstvena psihologija 2 1 0
  Dražen Pejić
  F207 Osnove motoričkih transformacija 1 2 0
  Iva Šklempe Kokić
  F208 Klinička praksa I 0 6 0
  Gordana Bujišić
  F209 Gerontologija (izborni) 2 1 0
  Agneza Aleksijević
  F211 Prehrana (izborni) 2 1 0
 • Aktualni raspored Rasporedi nastave i ispita..
  X
  Rasporedi nastave i ispita
  Nadolazeći tjedan redoviti / izvanredni
  Stjepan Jelica
  F301 Fizioterapija u ortopediji 2 0 1
  Mateja Znika
  F302 Fizikalni čimbenici u terapiji 2 2 0
  Iva Šklempe Kokić
  F303 Fizioterapijske vještine I - osnove fizioterapijske vježbe i manualne terapije 2 6 0
  Igor Lekšan
  F304 Klinička medicina I 3 0 0
  Aleksandar Včev
  F305 Klinička medicina II 3 0 0
  Gordana Bujišić
  F306 Klinička medicina III 3 0 0
  Senka Zavišić
  F307 Komunikacijske vještine 1 2 0
 • Aktualni raspored Rasporedi nastave i ispita..
  X
  Rasporedi nastave i ispita
  Nadolazeći tjedan redoviti / izvanredni
  Stjepan Jelica
  F401 Fizioterapija u traumatologiji 2 0 1
  Mateja Znika
  F402 Fizioterapija II 2 0 2
  Vesna Brumnić
  F403 Fizioterapijske vještine I - osnove rehabilitacije pokretom 1 3 0
  Igor Lekšan
  F404 Klinička medicina I 3 0 0
  Aleksandar Včev
  F405 Klinička medicina II 2 0 0
  Gordana Bujišić
  F406 Klinička medicina III 3 0 0
  Vesna Šeper
  F407 Klinička praksa II 0 11 0
  Slavica Janković
  F409 Osnove radne terapije (izborni) 2 1 0
  Dražen Pejić
  F410 Osnove motoričkih transformacija II (izborni) 0 4 0
  Gordana Bujišić
  F411 Palijativna skrb (izborni) 2 1 0
 • Aktualni raspored Rasporedi nastave i ispita..
  X
  Rasporedi nastave i ispita
  Nadolazeći tjedan redoviti / izvanredni
  Slavica Janković
  F501 Fizioterapija u reumatologiji 2 0 1
  Vesna Brumnić
  F502 Fizioterapija III 2 2 0
  Vesna Brumnić
  F503 Fizioterapijske vještine II 1 2 0
  Erna Davidović Cvetko
  F504 Metode istraživanja u fizioterapiji 2 1 0
  Vesna Šeper
  F505 Specijalne teme u fizioterapiji I 2 1 1
  Vesna Brumnić
  F506 Klinička praksa III 0 22 0
 • Aktualni raspored Rasporedi nastave i ispita..
  X
  Rasporedi nastave i ispita
  Nadolazeći tjedan redoviti / izvanredni
  Vesna Brumnić
  F601 Fizioterapija III 2 0 1
  Vesna Brumnić
  F602 Fizioterapijske vještine II 2 4 0
  Erna Davidović Cvetko
  F603 Metode istraživanja u fizioterapiji 0 2 0
  Vesna Šeper
  F604 Specijalne teme u fizioterapiji I 0 1 1
  Mile Marinčić
  F605 Bioetika 1 0 1
  F606 Klinička praksa IV s izradom završnog rada 0 24 0
  Slavica Janković
  F612 Sport osoba s invaliditetom (izborni) 2 1 0
  Ivan Belaj
  F613 Zakonodavstvo u zdravstvu (izborni) 2 0 0