RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
Članice i članovi Odbora za kvalitetu su:
1) mr. sc. Darija Ivanković, v. pred., prodekanica za nastavu i studente, predsjednica
2) dr. sc. Željka Borzan, v. pred., predstavnica nastavnika
3) dr. sc. Slavica Janković, v. pred., predstavnica nastavnika
4) Ivan Belaj, mag. iur., v. pred., predstavnik nastavnika
5) dr. sc. Slobodan Stojanović, prof. v. š., voditelj Centra za kvalitetu 
6) Antun Novinc, dipl. ing., predstavnik nenastavnog osoblja  
7) Barbara Kasalo Banić, predstavnica studenata 
8) Dario Tišov, struč. spec. ing. sec., predstavnik vanjskih korisnika  
9) dr. sc. Agneza Aleksijević, mag. med. techn., predstavnica vanjskih korisnika