bobath koncept

srpanj, 2009.

Bobath Koncept je pristup orijentiran rješavanju problema kroz uzimanje statusa i tretiranje osoba sa smetnjama FUNKCIJE, POKRETA I TONUSA nastalih zbog lezije (oštećenja) centralnog živčanog sustava.

Cilj tretmana / postupanja je restitucija ili optimiziranje postojećih funkcija.

U tijeku tretmana terapeuti pokušavaju optimirati obrasce (o)držanja i pokreta, kako bi se poboljšala učinkovitost.

Ovo uključuje, s jedne strane, aktivno sudjelovanje pojedinca, ali i specifično ruko(m)vođenje (handling) terapeuta, koje će se prilagoditi problemu i postepeno usmjeravati u cilju postizanja neovisnosti. Istodobno, motoričke zadaće i okolina bit će strukturirani prema individualnim potrebama.
Primjenom i razvojem u neurološkoj rehabilitaciji, Bobath Koncept danas zauzima
vodeće i priznato mjesto u većini europskih i svjetskih država. Također, predstavlja najtraženiji oblik edukacije fizio i radnih terapeuta koji se bave neurološkom rehabilitacijom.

stone balance

srpanj, 2009.

STONE BALANCE - je umjetnost slaganja kamenja u balansu, dakle u sili teže. Umjetnik ne koristi nikakva potporna sredstva za postavljanje ili održavanje skulptura,a niti bilo koju vrstu ljepila ili potpore između samih komada kamena koji se naslanjaju jedan na drugi.

Može se na neki način reći i kako ova  umjetnost predstavlja i simbolizira stalnu težnju čovjeka da se odupre gravitaciji, bilo kako bi otišao u svemirska prostranstva, samostalno ustao iz kreveta nakon lezije,ili svladao neki drugi svakodnevni zadatak.

Uzimajući u obzir neurofiziološku pozadinu pokreta, postizanjem eficijentnog ALIGNMENTA ili PORAVNANJA tonične mišićne strukture zadužene za održanje u antigravitacijskim aktivnostima bivaju u poziciji da eficijentnije realiziraju svoju zadaću dok fazična muskulatura biva manje involvirana jer tada strukture stoje, napribližnije, u sili teže. Naravno,šire gledajući svakako da ljudsko tijelo nije statično kao čvrsta struktura kamena.

Iako riječ "držanje" sugerira nešto statično, držanje je zapravo dinamična ravnoteža (M.Feldenkrais)formirana nadalje u odnosu na zahtjev gravitacije, težinu segmenta, potpornu i površinu oslonca te na zahtjev okoline ili zadatak.Modificirana je cijelo vrijeme senzoričkom komponentom kroz  informaciju o položaju tijela u prostoru,struktura odnosu jednih spram drugih,tonusu i slično.

Može se zapravo reći da je ravnoteža senzomotorički cilj za funkcionalnu aktivnost cijelog tijela. Ona je osnova za mobilitet protiv sile teže te ravnoteži kao fenomenu pripada veliki dio pozadine  selektivnog pokreta.    video