> Naslovnica O VeleučilištuNastavaDogađanjaAktivnostiStudentiKvalitetaDodatne povezniceUpisi
X Elektrotehnički fakultet Osijek
www.etfos.hr

> Dario Došen
> Ivica Lukić

U suradnji
> Antun Pintarić
> Igor Bilandžić
> Ivan Belaj
Odabir studija >>
Prethodno savjetovanje - postupak javne nabave "Postavljenje sunčane elektrane"


Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na prethodno savjetovanje u svezi provedbe ponovljenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti „Postavljenje sunčane elektrane“. Poziv na savjetovanje i nacrt dokumentacije o nabavi nalazi se u prilogu.


Poziv na prethodno savjetovanje 2017-11-07

Troškovnik Grupa 2 Postavljanje sunčane elektrane 2017-11-07

Postavljanje sunčane elektrane VEVU DON 2017-11-07
Objavio: Administrator | 07.11.2017.
Ostale obavijesti: