> Naslovnica O VeleučilištuNastavaDogađanjaAktivnostiStudentiKvalitetaDodatne povezniceUpisi
Odabir studija >>
R EZULTATI ISPITA - ETIKA U POSLOVANJU I UPRAVLJANJU
R E Z U L T A T I    I S P I T A
ETIKA U POSLOVANJU I UPRAVLJANJU
Stručni upravni studij - Vukovar, 14. rujna 2012.

STUDENTI koji su dobili prolaznu ocjenu:
1. BARIŠIĆ Iva (nema prijave)
2. BUKOVSKI Vladimir
3. BUZOV Danijela
4. CRVENKOVIĆ Dejana
5. FILIPOVIĆ Ružica
6. KOLIĆ Gabriela
7. LEŠIĆ Đurđica
8. MIKIĆ Marija
9. NAĐ Irena
10. NOVIĆ Mihaela
11. PETANOVIĆ Zlatko
12. SLAVKOVIĆ Nikolina
13. ŠIMIĆ Ivana
14. TOMIĆ Mario
15. ŽIGIĆ Dalibor (nema prijave)

NAPOMENA!
Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak 24. rujna s početkom u 16,00 sati!
Objavio: Antun Novinc | 21.09.2012.
Ostale obavijesti: