> Naslovnica O VeleučilištuNastavaDogađanjaAktivnostiStudentiKvalitetaErasmus+Dodatne povezniceUpisi
Potpisivanje Sporazuma o suradnji sa Visokom poslovnom školom PAR

Visoka poslovna škola PAR iz Rijeke i Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru zaključili su 7. studenoga 2014. Sporazum o suradnji. Područja u kojima će se razvijati suradnja su: razmjena i mobilnost studenata, razmjena i mobilnost nastavnika, kvaliteta studijskih programa, istraživanje i razvoj, stručni skupovi i izdavaštvo te ostala suradnja od zajedničkog interesa.

Visoka poslovna škola PAR do danas djeluje kao prva i jedina privatna visokoobrazovna institucija na području Primorsko-goranske županije nudeći studentima preddiplomski studij poslovnog upravljanja prema njemačkom modelu koji nalaže jednak omjer teorije i prakse tijekom cijelog studija.

U sklopu posjete Dario Zorić, mag.oec. voditelj logistike studija Visoke poslovne škole PAR održao je predavanje na temu: „Prezentacijske i komunikacijske vještine kao presudan čimbenik za uspjeh“ riječkim i vukovarskim studentima. Studentski zbor Veleučilišta i studenti PAR-a nastavili su druženje kroz obilazak Vukovara.

Sporazum su potpisale dekanica Visoke poslovne škole PAR dr.sc. Gordana Nikolić i v.d. dekanice Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru mr.sc. Sandra Mrvica Mađarac.

Objavio: Administrator | 16.11.2014.
Ostale obavijesti: