> Naslovnica O VeleučilištuNastavaDogađanjaAktivnostiStudentiKvalitetaDodatne povezniceUpisi
X Elektrotehnički fakultet Osijek
www.etfos.hr

> Dario Došen
> Ivica Lukić

U suradnji
> Antun Pintarić
> Igor Bilandžić
> Ivan Belaj
Odabir studija >>
Obavijest studentima I. i II. godine Dislociranog stručnog studija Fizioterapije u nastavnom centru u Pregradi

Upravno vijeće Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru je na 12. sjednici donijelo Odluku da će se za studente koji su u akademskoj 2013./2014. godini upisali I. i II. godinu studija na stručnom studiju Fizioterapije u nastavnom centru  u Pregradi,  nastava održavati u nastavnom centru u Vukovaru.

Temeljem navedene Odluke, a na inicijativu Grada Pregrade dogovoreno je da se dio nastave na I. godini organizira u Pregradi.

Studenti  II. godine mogu pohađati nastavu isključivo u nastavnom centru u Vukovaru – radi se o iznimno malom broju studenata koji ponavljaju godinu (10).

Objavio: Karolina Tetkić | 16.10.2013.
Ostale obavijesti: