> Naslovnica O VeleučilištuNastavaDogađanjaAktivnostiStudentiKvalitetaDodatne povezniceUpisi
X Elektrotehnički fakultet Osijek
www.etfos.hr

> Dario Došen
> Ivica Lukić

U suradnji
> Antun Pintarić
> Igor Bilandžić
> Ivan Belaj
Odabir studija >>
U403 Statusno pravo građanaPregled svih kolegija Nazad
rezultati ispita 14/6/2017
Ivan Belaj - 16.06.2017.  |   Ispis  |   PDF  |   Proslijedi  |   Komentiraj  |  
Položili su:

a) 1. kolokvij:
1. Minja Mučić - dovoljan (2)
b) 2. kolokvij:
1. Ana Đukić - dobar (3)
2. Sanja Gluvaković - dovoljan (2)

c) Ispit:
1. Lana Radman - vrlo dobar (4)
2. Katarina Tadić - dovoljan (2)

Usmeni dio ispita održati će se 16. lipnja u 15.00 sati (107).


Ivan Belaj, pred.